Pla Local de Joventut

Cada 4 anys el municipi elabora, conjuntament amb la població juvenil, un document marc de les polítiques vinculades a l’etapa de la joventut. Aquest document està compost per una diagnosi i un disseny del qual es desprenen els plans d’actuació anuals.

Al llarg de l’últim trimestre de l’any 2019, des de l’àrea de Joventut, s’han intensificat els esforços per recollir dades sobre les necessitats dels joves del municipi amb trobades, sessions participatives i enquestes. Unes accions que han inclòs entrevistes a l’equip de govern i a l’oposició per conèixer quines son les mancances que ells i elles observen en la joventut. També s’han dut a terme trobades amb les tècniques municipals del departament de benestar social, joventut, promoció econòmica, cultura, tradicions, festes i esports amb la mateixa finalitat. Destacar que els i les joves han estat els protagonistes de les línies d’actuació recollides al PLJ gràcies a la seva participació tant a les trobades programades com en aquelles realitzades a l’espai públic on ells i elles conviuen i interaccionen.

La realitat juvenil local és canviant i per aquest motiu el PLJ està en constant contrucció.